Başlıksız Belge


TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ

Dr Abdurrahman Yurtaslan EAH Tıbbi Patoloji  Kliniği, 1989 yılından beri faaliyet göstermektedir. Hastane ana binasının  1. katında ameliyathane karşısında yerleşmiştir.  Kliniğimiz hizmet kadrosunda 3'ü eğitim görevlisi, 5’i başasistan ve 4’ü uzman kadrosunda olmak üzere toplam 12 uzman hekim görev yapmaktadır. Eğitim kadrosunda 1 profesör, 2 doçent bulunmaktadır. Patoloji Kliniğinde 1989 yılından beri patoloji ihtisası verilmektedir.

2008 yılında 25 bin olan materyal sayısı; hastanemizde hasta sayısının artmasıyla birlikte yıllık 40 bini geçmiştir. Sadece hastanemizden değil, hastane dışı merkezlerden de materyal kabulü yapılmaktadır. 

Ayrıca başka merkezlerde patoloji incelemesi yapılmış örnekler, tekrar değerlendirmek ve ilave incelemeler yapılmak üzere konsültasyon olarak kliniğimize gönderilmektedir. Bu şekilde konsültasyon örneklerinin sayısı, 1000’i aşmaktadır.

Hastanemizin onkoloji alanında referans bir hastanedir. Meme, hematopatoloji, kemik ve yumuşak doku tümörleri  açısından geniş serilere sahiptir.


PATOLOJİDE YAPILAN TETKİKLER:


Patoloji kliniğinde her türlü organdan alınan biyopsi ve sitoloji örnekleri yanı sıra operasyon ve amputasyon materyalleri incelenmektedir. Bölümümüz modern patoloji laboratuarlarına sahiptir.

Her türlü rezeksiyon materyallerinin incelenmesi, endoskopik, punch, tru-cut biyopsilerin değerlendirilmesi ve sitolojik incelemeler yapılmaktadır

Histokimya boyaları, immünhistokimya çalışmaları, moleküler incelemeler , intraoperatif konsültasyon (frozen section) yapılmaktadır.

 

Kliniğimizde rutinde uygulanan ileri inceleme yöntemleri

İmmünhistokimya incelemeleri

100 den fazla tanısal ve prognostik bilgiler sağlayan antikor paneli tam otomatik boyama cihazları ile kliniğimizde uygulanabilmektedir.

Kanser dokularında mikrosatellit instabilitesi açısından MMR proteinleri  bakılabilmektedir..

Histokimya  boyaları

Sitoloji ve biyopsi örneklerinde kullanılabilen özel boyama yöntemleri

İntraoperatif konsültasyon

Operasyon sırasında gönderilen dokuların hızlı biçimde değerlendirilerek cerraha  çeşitli bilgilerin sağlanmasıdır.

Moleküler incelemeler

Çeşitli hastalıklarda ve tümörlerde kullanılan sıklıkla başvurulan ileri inceleme yöntemleridir.

  • DNA mutasyon analizleri KRAS(ekzon2,3,4), NRAS (ekzon2,3,4), BRAF, EGFR
  • İn situ hibridizason incelemeleri (HER2, EBV/EBER, Kappa/Lambda)

 

Bir örneğin değerlendirme süreci genel hatları ile;

  • Kayıt ve örneğin kabulü,
  • Makroskopik inceleme,
  • Otomatize doku takibi (dokuların mikroskopik inceleme için hazırlanması)
  • Mikroskopik inceleme
  • Ek incelemeler (immünohistokimya, histokimya, in situ hibridizasyon, moleküler incelemeler)
  • Raporlama

Şeklindedir. Ek inceleme gerekmiyorsa bir biyopsi veya ameliyat materyalinin raporlanma süresi 5 gündür. Ek inceleme gerekiyorsa 15 güne kadar uzayabilir. Kemik dokularının asitte bekleme süreleri dikkate alındığında 20-30 güne kadar uzayabilir.

Moleküler çalışma yapılan vakalarda mutasyon tesbit edilmediği durumlarda  daha fazla çalışma yapmak gerektiğinden raporlama süresi 20 güne kadar olabilir. Mutasyon tesbit edilmişse daha kısa zamanda sonuçlanır.