Başlıksız Belge


AYAKTAN KEMOTERAPİ

Hastanemiz “Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM)” olup, KOM standartlarının üzerinde cihaz, personel ve donanıma sahiptir. Ulusal ve uluslararası düzeyde onkolojik tanı-tedavi ve eğitim hizmetleri başarılı bir şekilde verilmektedir.

Tıbbi Onkoloji Kliniğimiz yetişmiş deneyimli akademisyen ve sağlık personeli ile güncel ve komplike kanser tedavi yaklaşımlarını ülkemizde uygulayabilen referans merkezlerden biridir.

Tıbbi Onkoloji Kliniğinde, günlük ortalama 200-250 hastaya poliklinik hizmeti verilmekte ve yıllık yeni hasta başvuru sayısı 2500-3000 civarında olmaktadır.
Ayaktan kemoterapi ünitesinde; 64 koltuk, 2 özel hasta odası, acil müdahale odası ile hizmet vermektedir. Ünitemizde günlük ortalama 150 hastaya konforlu tedavi verilmektedir.

 

 

Tam Otomatik Merkezi İlaç Hazırlama Ünitemizde, doğru ilacın, doğru doz ile doğru hasta için doğru zamanda hazırlanması mümkündür. İlaç hazırlama sistemlerimiz ile steril bir ortamda ve laminar akımlı B tipi biyolojik kabinle sitotoksik ilaçlara maruziyet risklerini minimize ederek, tam otomatize şekilde kemoterapi ilaçları hazırlanmaktadır.

Ünitede sadece hastanemizin değil çevredeki hastanelerin de kemoterapi ilaçları güvenle hazırlanıp transferi sağlanmaktadır.