Başlıksız Belge


Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Kliniği

PEDİATRİK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ KLİNİĞİ                   

       Bölümümüz 1991 yılında kurulmuş olup o tarihten beri çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavi hizmetleri aralıksız olarak Çocuk Hematoloji-Onkoloji öğretim üyeleri başta olmak üzere deneyimli uzman personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastaların gündüz muayenelerinin yapıldığı çocuk hematoloji polikliniği, çocuk onkoloji polikliniği,  günlük ayaktan kemoterapi hizmetlerinin verildiği 10 yataklı ayaktan tedavi merkezi ve yatırılarak tedavi gerektiren hastalarımız için 29 yataklı çocuk hematoloji-onkoloji servisi bulunmaktadır.

       Merkezimizde kök hücre nakil işlemleri Erişkin Hematoloji Kök Hücre Nakil Ünitesinde, ortak çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.

       Bölümümüzde yılda yaklaşık 50 yeni tanı almış hasta ve poliklinikte tedavi için günde 20-30 hasta görülmektedir. Bölümümüzde hizmetler üç öğretim üyesi, 3 yan dal asistanı ve kanser tedavisi üzerine deneyimli 18 hemşire ile yürütülmektedir. Hastanemizde, çocuklar ve ailelere psikososyal destek sağlamak için bir psikologumuz, sürekli bulunmaktadır. Yatan hastalarımızın eğitim ve öğretiminin devamının sağlanması için 3 öğretmenden ve 1 çocuk gelişim uzmanından oluşan hastane okulumuz tüm eğitim ve öğretim süresince faaliyetlerine devam etmektedir. Ankara Kanserli Çocuklar Derneği, 1994 yılında hastalarımız ve ailelerinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. O tarihten beri de hizmetlerini aksatmadan sürdürmektedir

     Hastanemizde çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavisi birçok disiplinle işbirliği içinde yürütülmektedir. Alanında referans merkezi durumunda olan Ortopedi bölümü, her türlü ileri düzey sintigrafik tetkiklerinin (PET-BT vs) yapılabildiği Nükleer Tıp Bölümü, Radyoloji bölümü ve çocuk hastalara anestezi altında radyoterapi uygulayabilen Radyasyon Onkolojisi Bölümü ile hastaların tanıları hızla konmakta ve tedavi işlemleri sorunsuzca yürütülmektedir.  Yine bu bölümlerle ortak olarak tümör konseyleri düzenlenmektedir.

PEDİATRİK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ KLİNİĞİ İLETİŞİM : 312 336 09 09 / …….