Başlıksız Belge


RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği modern cihaz parkı ve deneyimli personeli ile Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olmanın yanı sıra Avrupa’nın da sayılı tedavi merkezleri arasında yer almaktadır. Kadrosunda 2 eğitim görevlisi, 2 başasistan, 28 uzman, 16 sağlık fizikçisi, 53 radyoterapi teknikeri ve 21 hemşire bulunmaktadır. Kliniğimizde, 40 yatak kapasitesine sahip servisi ile ayaktan ve yatarak olmak üzere yıllık yaklaşık 3000 hasta tedavi edilmektedir.

 Bölümümüzde bulunan ve aktif olarak kullandığımız cihazlarmız şunlardır;

Cihaz Parkımız; 

Cyber-Knife: Tüm vücutta milimetrik hassasiyette kanser tedavisi yapan bilgisayar kontrollü robot teknolojisine sahip cihazdır. Görüntüleme sistemi ile hedeflenen tedavi bölgesini tam doğrulukla takip edebilmekte ve hatta senkronize olabilmektedir. Böylece hedeflenen bölgeye yüksek dozlarda ışın verilebilirken normal ve sağlıklı dokularda en az hasar oluşmaktadır.

CyberKnife cihazı bu üstün özelliği sayesinde tek seferde yüksek radyasyonu milimetrik doğrulukta hedef bölgeye yönlendirerek Stereotaktik Radyocerrahi (SRC) yapabilmekte, aynı tedaviyi aynı doğrulukta birden fazla seansta uygulayarak Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) yapabilmektedir. CyberKnife sistemi, tümörü ve hasta hareketlerini izleme ve bu hareketlerden kaynaklanan hataları otomatik olarak düzeltme yeteneği sayesinde cerrahi girişim yapılamayan veya daha önceden ışınlanmış bölgelerin tedavi edilebilmesini olanaklı kılmaktadır. 5-7 hafta süren konvansiyonel radyasyon tedavilerinin aksine tüm tedavi 1-5 günde tamamlanmaktadır. CyberKnife cihazı ile kanser tedavisinin (beyin, prostat, akciğer, karaciğer, pankreas vs) yanı sıra benign hastalıklar (meningiom, vestibüler schwannom, kraniofaringiom, kordoma), damarsal anormallikler (arteriyovenöz malformasyon, kavernöz malformasyon) ve hatta fonksiyonel bozukluklar tedavi edilebilmektedir.

Cyberknife cihazı ile hasta tedavisine Mayıs 2009’da başlanmıştır. Beyin malign ve benign hastalıkları, erken evre akciğer kanseri, prostat kanseri, nüks kanserlerin tedavisinde kullanılmaktadır.

 

Tomoterapi: Tedavi bölgesinin tomogafik görüntüsünü alarak doğrulama yapma ve Helikal yoğunluk ayarlı radyoterapi yapma özelliğine sahip bir cihazdır. Çoklu bölge tedavi edebilme ve 160 cm.e kadar bir bölgeyi tedavi edebilme yeteneği sayesinde, tüm vücut ışınlaması, kranyospinal ışınlama, çoklu metastazlar karmaşık teknikler gerektirmeden konforlu bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Kliniğimizde Kasım 2010 tarihinde kullanılmaya başlamıştır. Özellikle prostat kanseri, baş-boyun kanserleri, beyintümörlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. 

  

 


 Varian Trilogy Lineer Akseleratör: 120 yapraklı, ConeBeam CT özelliği sayesinde volümetrik IGRT (Görüntü Klavuzluğunda Radyoterapi) yapabilen bir cihazdır. Ayrıca solunum takip sistemi ile özellikle meme ve akciğer kanseri tedavisinde normal dokuların radyasyondan daha az hasar görmesini sağlamaktadır. Kliniğimizde 2 adet aynı özellikli cihaz bulunması sayesinde, hastaların kesintisiz tedavi edilebilmesi mümkün olmaktadır.

İlk cihaz 2012 yılında, ikinci cihaz Nisan 2013’de kullanıma girmiştir. Konformal radyoterapi dışında, IMRT, volümetrik ark tedavisi yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

  Elekta Synergy Lineer Akseleratör: 

80 yapraklı, üç boyutlu radyoterapi yapabilme özelliği ile tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılan bir cihazdır. 2008 yılında konformal tedavide kullanıma girmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Braki Terapi: 

Özellikle jinekolojik kanserlerin tedavisinde sıklıkla kullanılan ve “iç ışın” olarak da adlandırılan bu tedavi yöntemi kliniğimizde, 2-boyutlu (2D) ve 3-boyutlu (3D) brakiterapi cihazları ile etkin bir şekilde uygulanmaktadır. 

3D Brakiterapi cihazının Ağustos 2013 tarihinde hizmete girmesi ile tecrübelerimizi daha etkin kullanma olanağına kavuşulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İntraoperatif Radyoterapi (IORT (Mobetron))

Mobetron cihazı elektron üreten, 10Gy/dk gibi yüksek doz hızına sahip, lazer kılavuzluğunda yumuşak kenetlenme (soft docking) sistemi bulunan bir cihazdır. 

İntraoperatif radyoterapi (İORT) ameliyathane şartlarında ve ameliyat esnasında, ışın tedavisinin dokuya veya organa doğrudan uygulanmasıdır. Bu yöntem, başta meme kanseri olmak üzere, yumuşak doku tümörleri, kolorektal kanserler, pankreas kanseri, mide kanseri, jinekolojik kanserler, genitoüriner kanserlerde kullanılmaktadır. Özellikle lokal ileri kanserlerde, önceki tedavilere rağmen nüks etmiş kanserlerde, izole metastazlarda, tek başına veya kemoterapi ve eksternal radyoterapi ile kombine edilerek uygulanmaktadır. Cerrahi olarak çıkartılamayan veya makroskopik kalıntı tümörün kaldığı durumlarda da tümör sahasının doğrudan yüksek dozda tedavi edilmesine olanak sağlar. 

Mayıs 2012’de kullanıma girmiştir. Erken evre seçilmiş meme kanserli hastalarda, yumuşak doku tümörlerinde,  nüks veya irrezektabl kanserlerin tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır. 

 

 4D CT simülatör: 

Kliniğimizde biri 4D özellikli olmak üzere iki adet CT simülatör bulunmaktadır. 4D-CT simülatör ile hastaların solunum hareketlerini dikkate alarak çekilen tomografik görüntüler sayesinde tümör ve organ hareketlerinin doğru olarak tesbit edilmesi sağlanmakta, böylece tedavi bölgesinin daha doğru belirlenmesi ve planlanması mümkün olmaktadır. 

Kliniğimzde ilk CT-simülatör 2008 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Solunum takip sistemine sahip 4D-CT simülatör Mayıs 2013’te kurulmuş ve özellikle solunum hareketinin tedaviye olan etkisi en aza indirgenmiştir.