Başlıksız Belge


Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca; güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hastanemizde “Çalışan Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

Hizmet kalite standartları çerçevesinde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimimiz; “Çalışan Güvenliği Komitesi”, ”Beyaz Kod Yönetim Ekibi”, “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” ve “Eğitim Komitesi” ile işbirliği içinde:
 Çalışan güvenliği programının hazırlanması,

 Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,

 Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,

Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,

Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması hususlarında gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Kapsam: Bütün hastane bölümlerimizi kapsamaktadır

Öfke ve Şiddete Hayır

Sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan her türlü sözlü veya fiziksel şiddet, çalışanın şikâyeti söz konusu olmasa dahi, hastane idaresi tarafından adli mercilere bildirilmek  zorundadır.

Hasta ve hasta yakınları tarafından sözlü veya fiziksel şiddet uygulanan sağlık çalışanı, “Hizmetten Çekilme (hasta bakmama) ”hakkına sahiptir.

Sağlık çalışanları hakkında “SABİM ve Hasta Hakları Birimlerine” yapılan, soyut nitelikte, şikâyet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusurlu olmadığı açıkça görülen, ihbar ve şikâyetler değerlendirmeye alınmayacaktır.