Başlıksız Belge


ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON KLİNİĞİ

Kliniğimiz,  1985 yılında kurulmuş, 1987 yılında anestezi ve reanimasyon uzmanları yetiştirmeğe başlamıştır. 2015 yılı itibarı ile anesteziyoloji ekibi, 5 eğitim görevlisi, 5 başasistan olmak üzere, toplam 24 uzman doktor, 14 asistan doktor ve 43 anestezi teknikerinden oluşmakta ve  hastanemizdeki tüm cerrahi bölümler için, ana bina ameliyathanesinde 11, Urankent ek bina da 4 olmak üzere toplam 15 ameliyat odası ile klinik anestezi hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca ameliyathane dışı anestezi uygulamalarımız, radyasyon onkolojisinde radyoterapi, brakiterapi uygulamalarında , çocuk ve erişkin BT, MRI çekimi , çocuk hematoloji işlemlerinde, gastroenteroloji bölümünde kolonoskopi-endoskopi,sırasında sürdürülmektedir. Bunların dışında, Anestezi Yoğun Bakım, Post-operatif cerrahi yoğun bakım, Palyatif bakım üniteleri  ve anestezi, ağrı, nutrisyon poliklinikleri ile tanı, tedavi ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için diğer bölümlerle işbirliği içinde çalışmaktadır.

AMELİYATHANE

Anestezi doktorlarımızın  hizmet verdiği alanların başında ameliyathane gelmektedir. Ameliyathanemizdeki operasyonların büyük çoğunluğunu kanser cerrahisi oluşturduğu için bu anestezi teknikleri ve işlemleri özellik gösterir. Anestezi ekibimiz  bu hastalara hizmet verecek tecrübe , bilgi ve teknik donanıma sahiptir. Özellikli ameliyatlarda hastaların güvenliği için standart monitorizasyonlara  ek olarak bispektralindeks monitöri ile hipnoz derinliği, doku oksijen 

monitorizasyonu ile  doku oksijenlenmesi, nöromusküler monitörizasyon ile kas ve sinir fonksiyonları takip edilmektedir. Hastalara genel anestezi dışında bölgesel anestezi yöntemlerinden epidural anestezi, spinal anestezi, kombine spinal epidural anestezi, sadece ameliyat bölgesinin uyuşturulduğu anestezi yöntemleri uygulanmaktadır. Bölgesel anestezi yöntemleri için ultrasonografi cihazı, ameliyat sonrası hastaların ağrı duymalarını engellemek için hasta kontrollünde ağrı kesici veren ağrı pompa cihazları kullanılmaktadır.

ANESTEZİ POLİKLİNİĞİ

Anestezi polikliniğinde 1 anestezi uzman doktoru, 1 anestezi asistan doktoru, 1 anestezi teknikeri görev yapmaktadır. Ameliyat öncesi tüm hastalar anestezi doktoru tarafından değerlendirilmekte ve  anestezi ve cerrahi açıdan riskleri belirlenip  anestezi planları yapılmaktadır. Anestezi yöntemleri hastalara açıklanıp, mutlaka izinleri resmi olarak alındıktan sonra ameliyatrı gerçekleşmektedir.