Başlıksız Belge


 

Memduh Tuğrul DEREAĞZI

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

 Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu

Evli-3 Çocuklu

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler;

1) Kızılcahamam İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı

2) Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

3) Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

4) Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-Şube Müdürü-04.06.2009 tarih ve 18763 sayılı Onay İle görevlendirme

5) Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Eğitim ve Seminerler;

1) Kamu İhale Kurumunca TOBB Üniversitesinde düzenlenen Satın alma eğitimi

2) Maliye Bakanlığınca düzenlenen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu hazırlık eğitimi

3) Arşiv Yönetimi

4) Hizmet Puanı Hesaplama Eğitimi

5) Yöneticilik Eğitimi

6) Yazışma Kuralları Eğitimi

7) Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi

8) Proje Yönetimi Destek Birimi tarafından düzenlenen Proje eğitimi