Başlıksız Belge


Sosyal Hizmetler Birimi

Kanser fizyolojik, sosyal, psikolojik ve ekonomik yönden bireyin yaşam dengesini bozan; tedavinin uzun sürmesi, aile, akraba ve arkadaş çevresinden uzaklaşma, bu unsurların sağladığı destekten yoksun kalma, alışık oldukları yaşam şeklinin değişmesi, iş gücü kaybı gibi sebeplerle, hasta ve yakınlarının yaşamlarında krize yol açan bir hastalıktır. Bu kriz döneminde hasta ve yakınları, tıbbi müdahalenin yanı sıra duygusal, sosyal ve ekonomik yönden de desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.   

Tıbbi Sosyal Hizmet; koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti alan hasta ve/veya yakınlarının;

Tedavi sürecinde hizmetten etkili bir şekilde yararlanmalarına, sosyal sağlıklarının korunmasına, aile ve çevre ilişkilerinin düzenlenmesine, tedaviyi etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümlenmesine katkı sağlamak amacıyla;

Taburculuk sonrasında, ihtiyaç duydukları konularda yardım - destek alabilecekleri kurum ve kuruluşlar ile başvuru yer ve yöntemleri gibi konularda bilgilendirilme ve yönlendirilmeleri amacıyla, sosyal çalışmacı tarafından gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarıdır.

Sosyal Hizmet Birimi tarafından sağlanacak destek ve yönlendirmenin nitelik ve niceliği; birimin, kurumun ve toplumun kaynak ve imkanları ile sınırlı olup; sosyal çalışmacıların hasta ve yakınları ile yapacağı görüşme sonucuna göre belirlenmektedir.