Başlıksız Belge


Klinik Araştırmaya  Katılmaya Karar Vermek?  

Bir klinik araştırmaya dahil olma kararının verilmesi oldukça zor ve karmaşıktır. Pek çok kanserli hasta için, klinik araştırmalar en iyi tedavi seçeneğidir. Diğer hastalarda da bu tedavi, gelecekte daha iyi bir tedavi seçeneği geliştirilinceye kadar sonuçlara katkıda bulunmaktadır.

 

Çocukluk çağı kanserlerinde ise klinik araştırmalar standart tedavidir. Kanserli çocukların üçte ikisi klinik araştırmalarla tedavi edilmektedir. Kanser çocuklarda nadirdir, ve diğer çocuklardaki en etkin tedaviyi bilmeksizin tedavi planının yapılması doktorlar için zor olabilir. Yeni tedavilerin değerlendirilmesinde hastaların izlenmesinde bilimsel yöntemler kullanılmalı ve hastalar yakın takibe alınmalıdır.

Hastalığınız, hastalığınızın evresi ve sağlık durumunuz hakkında daha çok bilgi aldığınızda bir araştırmaya dahil olma kararını vermeniz daha kolay olabilir. Bu kararı verirken düşünmeniz gerekenler:

 • Ne tür klinik araştırmalar yapılmaktadır ve bu araştırmalar nasıl düzenlenmektedir.
 • Bu araştırmanın sizin için uygun olup olmadığını doktorunuzla konuşun
 • Araştırmaya dahil olmanın potansiyel yarar ve zararlarını belirleyin.
 • Doktorunuzdan tüm sorularınızın yanıtını alıp almadığınızdan emin olun.

Bu bilgiler ve nasıl hissettiğiniz hakkında, doktorunuz, hemşireniz, aile bireyleri ve arkadaşlarınızla konuşmanız sizin için en iyi olanı belirlemede size yardımcı olacaktır. 

Klinik Araştırmaların Fayda ve Zararları:

Aslında bir klinik araştırmaya dahil olma kararını vermede, tedaviniz esnasında aldığınız diğer kararlarla benzerdir. 
Klinik araştırmalarında fayda ve zararları vardır. Bazı hastalar çok fazla risk alacağını düşünürken, bazıları böyle bir yeni tedavinin olası yararlarıyla kıyasladığında bu potansiyel riskleri almaya istekli olabilir.

Bir klinik araştırmaya dahil olmanın yararları şunlardır:

 • Kendi sağlık durumunuz hakkında aktif bir rol almış olacaksınız.
 • Herkesin ulaşamadığı yeni tedavi yöntemlerine ulaşabileceksiniz.
 • Araştırma süresi boyunca uzmanlaşmış bir medikal bakım elde edeceksiniz.
 • Sizin durumunuzda olan diğer hastalara yardım edebileceksiniz. .

Potansiyel risklerden bazıları ise şunlardır.

 • İlaçların veya diğer tedavilerin yan etkileri olabilir.     
 • Bu tedavi sizde etkili olmayabilir.
 • Araştırma protokolü, tedavi bölgesine seyahatleriniz, hastanede kalış veya kompleks doz uygulamaları gerekliliğiyle çok fazla    zaman harcamanızı gerektirebilir.
 • Yeni tedavi sizin için kullanılabilir olmayabilir.