Başlıksız Belge


DÜNYA KANSER İSTATİSTİKLERİ

2016 Kanser İstatistikleri İçin Tıklayın

Kanser Insidansları İçin Tıklayın

Elektronik Sigara ve Olası Sağlık Riskleri İçin Tıklayın

 Uluslararası Kanser Ajansı 2012 yılı için yeni kanser tahminlerini yayınladı. Dünya üzerinde kanser kayıtçılığın yapan toplam 184 ülke ve 28 kanser tipi için en yeni kanser tahminleri GLOBOCAN 2012 sitesinde kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Yeni tahminlere göre Dünya’da yeni tanı alan kanserli hasta sayısı ve kanserden kaynaklanan ölümler bir önceki tahminlere göre artmıştır. GLOBOCAN 2012 verilerine göre 2012 yılında Dünya’da toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası gelişmiş ve 8,2 milyon kansere bağlı ölüm olmuştur.

Dünya’da en çok tanı konulan kanserler akciğer (%13,0), meme (%11,9) ve kolon (%9,7) iken kanserden ölümlerin ise en çok akciğer (%19,4), karaciğer (%9,1) ve mideden (%8,8) gerçekleştiği belirtilmiştir.

Bu şekilde kanser artış hızının devam etmesi durumunda, Dünya nüfusunun artışına ve nüfustaki yaşlanmaya bağlı olarak 2025 yılında toplam 19,3 milyon yeni kanser vakası olacağı belirtilmiştir. Gerek kanser vakalarının (%56,8) gerekse de kanserden kaynaklanan ölümlerin (%64,9) yarısından fazlasının az gelişmiş ülkelerde olduğu gösterilmiştir.

Uluslararası Kanser Ajansı özellikle meme kanserindeki artışa dikkat çekmiştir. Kadınlarda meme kanser insidansının bir önceki tahminlere göre %20, meme kanserinden ölümlerin ise %14 arttığını belirtmiştir. Meme kanseri kadın kanserleri içinde en fazla görülen ve en fazla ölüme neden olan kanserdir. Dünyada kanser olan her 4 kadından biri meme kanseridir. Uluslararası Kanser Ajansı Başkanı Dr Wild meme kanserinin özellikle yaşam koşullarındaki değişiminden kaynaklandığını ifade etmiştir. Meme kanseri insidansı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek, meme kanserinden ölüm ise gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha düşüktür. Dr. Wild, bu durumun az gelişmiş ülkelerde yaşayan kadınların meme kanseri teşhis, tarama ve tedavi hizmetlerine ulaşmaktaki sıkıntıdan kaynaklandığını belirtmiştir. Bu yüzden, özellikle az gelişmiş ülkelerde meme kanserinin erken teşhis, tarama ve tedavisine yönelik çabaların arttırılması gerekliliği üzerinde durmuştur.    Meme Kanseri ve Mamografi İçin Tıklayın

Servikal kanserlerin Dünya’da kadınlarda en sık görülen dördüncü kanserdir. Özellikle Sahra altı ülkelerde kadınlarda en sık görülen ve en sık öldüren kanserdir. Uluslararası Kanser Ajansı Başkanı Dr Wild, korunabilir olan bu kanserin önlenebilmesi için ulusal düzeyde organize edilmiş toplum tabanlı erken teşhis ve tarama faaliyetleri ile birlikte yapılacak HPV aşılamasının kullanılması gerekliliği üzerinde durmuştur.