Başlıksız Belge


BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 

Nöroşirürji Nedir?

Sözlük anlamına bakacak olursak Nöroşirürji kelimesi Nöron ve Şirürji'den türetilmiştir. "ŞİRÜRJİ kelimesi" yaraları iyi eden' anlamına gelir. Nöron latince kökenli olup sinir hücresi demektir. Buradaysa genel olarak sinir sistemini anlatmak için kullanılır. Nöroşirürji kısaca sinir sistemi cerrahisidir.

Nöroşirürji;

  • beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin,
  • beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların,
  • doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkların,
  • hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının,
  • bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının,
  • kafa ve omurilik yaralanmalarının,
  • beyin damarlarının tıkanıklıklarının,
  • beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Nasıl Nöroşirürjiyen olunur?

Öncelikle bunun çok uzun bir eğitim olduğunun bilinmesi gerekir. 6 yıl Tıp fakültesi eğitimi bitirildikten sonra YÖK ve ÖSYM'nin hazırladığı Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girilerek nöroşirürji eğitimi veren kliniklerin birinde asistanlık eğitimi başlar. Bu eğitimi Üniversite Hastaneleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, SSK Eğitim Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastaneleri verebilir. Eğitimin süresi Sağlık Bakanlığı ve SSK hastanelerinde enaz 5 yıl iken Üniversitelerde enaz 6 yıldır. Kliniğin isteğine ya da asistanın durumuna göre bu süre uzatılabilirken yasayla zorunlu olan rotasyonlar yani diğer klinik branşlarda yapılan eğitimler gene kliniğin isteğine ve alışkanlıklarına göre uzatılabilir ya da ek branşlar eklenebilir. Bazı rotasyonların yapılması zorunludur. Bunlar Genel Cerrahi, Anesteziyoloji, Patoloji ve Nörolojidir. Asistanlık eğitimi, klinikler arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte kıdemsiz asistan, orta kıdemli (ya da bazı kliniklerde kıdemli) asistan ve kıdemli asistan (gene bazı kliniklerde başasistan) olmak üzere genelde üç aşamadan oluşur. İlk dönem çoğu klinkte 1 ya da 2 yıl sürer. Bu süre içinde temel nöroşirürji kavramlarını, acil girişimleri, hasta muayenesi ve değerlendirmesini öğrenen asistanlar bazı kliniklerde klinik içi bir sınavla değerlendirilerek orta kıdemli (ya da kıdemli) asistan olunur. Orta kıdemli döneminde asistanların genel olarak daha büyük sorumluluklar alarak cerrahi vakalarda aktif görev almaya başlaması ve bazı temel ameliyatları uzman eşliğinde yapacak duruma gelmesi hedeflenir. Daha sonraki dönemde gene nöroşirürji uzmanı eşliğinde birçok beyin, omurilik ve sinir şirürjisi gerçekleştirebilecek, cerrahi kararlar verebilecek, cerrahi girişim yöntemini seçebilecek temel eğitimi almış olmalıdır. Gene bu dönemde uzmanlık tezi hazırlanır ve ardından uzmanlık sınavına girilir. Eğer tüm bu aşamalardan başarılı olarak çıkılabilirse Nöroşirürji Uzmanı olunur.

Beyin, sinir ve omurilik şirürjisinde yukarıda anlatılan yazılı kuralların dışında yazılı olmayan kurallar vardır. En önemlisi usta-çırak ilişkisidir ve eğitimin temelini oluşturur. Etik kurallara oldukça bağlı olarak yetiştirilen nöroşirürjiyenler uzman olurken de olduktan sonra da çok yoğun bir eğitim programıyla uğraşmak zorundadır. Ameliyatların bir çoğu mikroskop eşliğinde yapıldığı için iyi bir mikroşirürji eğitimi alınmalı, gelişen teknolojik ve bilimsel kavramlar yakından izlenmelidir.

Tarihçe;

Nöroşirürji Kliniği; 1995 yılında Op. Dr. Ömer Sökmen’in göreve başlamasıyla konsültan hekimlik olarak kurulmuş; sırasıyla 1996’da Op. Dr. Süleyman Çaylı, 2001’de Op. Dr. Serhat Fuat Erten ve Op. Dr. Mehmet Basmacı; 2002’de Op. Dr. Suat Canbay; 2005’de Op. Dr. Murat Çobanoğlu; 2009’da Özhan M. Uçkun; 2010’da Op. Dr. Aşkın E. Hastürk başlayarak, bazıları değişen sürelerde görev almışlardır. 2015 yılında “Nöroşirürjide Asistan Eğitimi Yeterliliği”ne uygun görülen ve “Eğitim Kliniği” yetkisi alan kliniğimiz, Türkiye ve dünya literatüründe yer alan çok sayıda yayın ve atıfları bulunan, 2 Doçent ve 2 uzman ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Yer ve Kapasite;

20 yatak kapasitesi ve 1 poliklinik ile sağlık hizmetlerimiz yürütülmektedir. Nöroşirürji kliniğinde 1995 yılından itibaren mikrocerrahi ameliyatlarına başlanmıştır. Bölümümüze ait olan ve haftanın 4 gününde operasyon yapılabilecek bir ameliyathanede, video kamera ve kayıt sistemlerini de içeren gelişmiş bir cerrahi mikroskop kullanılmakta olup; gerektiğinde  ultrasonik aspiratör, intraoperatif nöro-monitörizasyon, RF jenerator sistemlerinden de faydalanılmaktadır. Yıllık poliklinik sayımız yaklaşık 20000; ameliyat sayımız ise 500 civarındadır.

Çalışma Konuları;

Hastanemizin yoğun hasta potansiyelinin, (özellikle yetişkin) onkolojik vakalar olması nedeniyle, başta kranial ve spinal tümör cerrahileri, vertebral ve spinal cerrahiler ve periferik sinir cerrahileri olmak üzere tüm nöroşirürji branşlarına ait ameliyat, eğitim ve referans tedavi kurumu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

  BEYİN CERRAHİSİ KLİNİĞİ İLETİŞİM                    : 312 336 09 09 / 5516 - 5521