Başlıksız Belge


Dr. Mustafa Cemil AKARSLAN

Başhekim Yardımcısı

 

2015-2018                  Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı

2014-2015                  T.K.H.K.—Hastane Hizmetleri Daire Başkanı

2012-2014                  T.K.H.K.—Kamu Hastane Birlikleri Daire Başkanı

2010-2012                  T.H.G.M. --Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı

2009-2010                   T.H.G.M. --Özel Hastane Hizmetleri Şube Müdürü

2009                           T.H.G.M. --Özellikli Tedavi Üniteleri Şube Müdürü

2007-2009                  Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

                                   Başhekim Yardımcısı   

2005-2007                  T.H.G.M. –Doku ve Hücre Nakli Hizmetleri Şube Müdürü

2003-2005                  T.H.G.M. –Organ Nakli Hizmetleri Şube Müdürü

2003                           T.H.G.M.—Diyaliz Hizmetleri Şube Müdürlüğü-(Tabip)

1998-2003                  Ankara Güdül Devlet Hastanesi(Tabip)

1994-1998                  Malatya-Akçadağ-Ören S.O. (Tabip)

ALDIĞI EĞİTİMLER:

2013                            T.H.K. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

                                    (Sağlık Kurumları İşletmeciliği) Yüksek Lisans

1994                              Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi

1987                             Ankara Mustafa Kemal Lisesi

KATILDIĞI KURSLAR:

-Akılcı Farmakoterapi Eğitici Eğitimi, 2003 Ankara

-GMP Ön Eğitimi, 2005 Trabzon

-GMP Denetici Eğitimi, Ankara

-Diyaliz Merkezi Sorumlu Hekimliği Sertifika Eğitimi, 2006 Ankara

-JCI Hastane Akreditasyon Eğitimi, 2013 Ankara

-Tıbbi KBRN Farkındalık Eğitimi, 2016

KATILDIĞI SEMİNER VE KONGRELER:

-Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Çalıştayı-2006

-32.Ulusal Hematoloji Kongresi-2006(S.B.Sunumu)

-2.Ulusal Kök Hücre Kongresi- 2006(S.B.Sunumu)

-Özel Hastaneler ve ATT Yönetmelikleri Eğitimi-2011

YAYINLAR:

-“Kök Hücre Çalışmaları ve Sağlık Bakanlığı” konulu yayın

Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi-2006/Cilt2/43