Başlıksız Belge


Kreş Birimi

 

 

 

 

 

 SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ 

Satranç ve akıl oyunlarının  çocuklara katkısı

 • Çocukların zeka potansiyellerini tanıması neden sonuç ilişkisi kurması ve geliştirmesi, problem karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi sağlanır.
 • Çocuklarda planlama, seçenekleri değerlendirme, gözünde canlandırma, odaklanma, kuvvetli analiz ve ileriyi düşünme becerilerini geliştirir
  • Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır,
  • Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir,
  • Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir,
  • Kendine güven duygusu aşılar ve bunu geliştirir,
  • Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur,
  • Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır,
  • Konulara karsı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır,
  • Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir,
  • Başarısızlıklar karsısında yılmamayı, basarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir,
  • Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir,

Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir,

FEN VE DOĞA ATÖLYESİ

 

Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar ilk elden deneyimler kazanırken onların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına özen göstererek Bu etkinliklerle yaşam gerçeklerini tanıtırken çocuklarda çevre farkındalığı da sağlanacaktır.

Örnek Etkinlikler: Doğal ortamlara giderek yürüyüş yapma, doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, keşifler ve icatlar yapma, mutfakta besin hazırlama, koleksiyon yapma, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, belgesel vb. izleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi basit araçları tanıma ve kullanma…

 

OKUMA YAZMA VE MATEMATİK ATÖLYESİ

      

  Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Kesinlikle okuma veya yazma öğretmek amacını taşımamaktadır.

          Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı etkinlik çeşidi ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilir.

          Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır

          Örnek Etkinlikler: Ölçme çalışmaları ve çocukların özellikle standart olmayan ölçü birimleri (ayak, kalem, kürdan, kitap vb.) kullanarak doğal ölçme çalışmaları yapmalarına olanak sağlanır. İlişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma vb. çalışmalar yapılır.

 

 

SANAT ATÖLYESİ

          Resim, çocuğun hayal dünyasını, yakın çevresinde yaşadığı olayları ve içinde yaşadıklarını anlatabildiği; gelişimleri ve becerileri hakkında bize ipuçları veren çok önemli bir faaliyettir. Günümüz okul öncesi eğitimi kapsamında, çocuğun kişilik gelişiminde sanat eğitiminin önemi büyüktür.

         Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, oranlar arası ilişki kurma gibi becerileri kazandırır. Çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olur. Sanat eğitiminde amaç; sanatçı yetiştirmekten öte kişinin toplumda bir birey olabilmesi, sosyalleşmesi, düşünme, kavrama, sorunların üstesinden gelme, üretme becerisi gibi pek çok özellikleri kazandırmaktır. Sanat etkinlikleri arasında boyama, kesme yapıştırma, yoğurma gibi birçok etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikler içerisinde çocuğun yaratıcılıklarına ortam sağlaması, üç boyut kavramının gelişmesi bakımından farklı türdeki yoğurma maddelerinin sanat atölyesinde belirli aralıklarla ve sürelerle kullanılması çocuğun gelişimi için çok önemlidir.

           Bu atölyede değişik türlerde boyalar, çeşitli renk ve türde kâğıtlar, hamur, kil, çamur ve birçok sanat malzemesi bulunmaktadır. Çocuğun farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturduğu resim, heykel ve diğer çalışmalar sanat atölyesinin temelini oluşturur. Çocuk, sanat atölyesinde yaptığı çalışmalar ile kendisini farklı biçimlerde ifade etmeyi öğrenir ve sanat sayesinde kendisi, diğerleri, geleceği ve dünya hakkında hissettiklerini özgürce, dışarıya aktarma fırsatı bulur.