Başlıksız Belge


Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

ENFEKSİYON HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, 30 Nisan 2013 tarihinde aktif olarak çalışmaya başlamıştır.  Kliniğimizde 1 eğitim görevlisi, 2 başasistan, 5 uzman doktor, 1 asistan doktor görev yapmaktadır. Hastanemizin 8. Katında bulunan 18 yataklı servisimizde, 7 hemşire, 1 sekreter ve 2 yardımcı personel ile yatan hastalara hizmet verilmektedir. Servisimizde nedeni bilinmeyen ateş, akut viral hepatitler, akciğer ve solunum yolu enfeksiyonları, enfeksiyöz ishaller, idrar yolu enfeksiyonları, endokarditler, bruselloz, menenjit, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, Kırım Kongo kanamalı ateşi ve sepsis gibi enfeksiyon hastalıkları takip ve tedavi edilmektedir.

           İki ayrı poliklinikte hastalarımız takip edilmektedir; hastanemizin 1. katında ‘Enfeksiyon Hastalıkları’ poliklinik hizmetleri verilmektedir.  ‘Hepatit ve Bağışıklama Polikliniği’nde ise, hepatit A, hepatit B ve D, hepatit C takip ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca aşı bilgilendirmeleri yapılmakta, erişkin aşıları uygulanmaktadır.

Kliniğimizde haftada iki gün tüm klinik doktorlarının katılımı ile seminer ve literatür saatleri yapılmaktadır.

 Enfeksiyon kontrol komitesi’nde 3 enfeksiyon kontrol hemşiremiz bulunmaktadır. Enfeksiyon kontrol komitesi tarafından hastane enfeksiyonlarının sürveyansı yapılmakta, eğitimler verilmektedir.